Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Usługi > Usługi dodatkowe > Zespół bezpośredniego reagowania

Szybkie reagowanie jest kluczowe w zmniejszeniu rozmiaru szkody. Obniża również koszty roszczeń związane ze szkodliwym działaniem ognia, wody, czy naturalnymi katastrofami.

Nasz Zespół Bezpośredniego Reagowania – Osuszanie24 jest wyposażony i gotowy do działania. Zapewnia doprowadzenie nieruchomości do stanu sprzed szkody w najkrótszym możliwym czasie. Łagodzimy zakłócenia w prowadzeniu interesów oraz chroniąc kapitał inwestycyjny.

Zespół bezpośredniego reagowania

W szybki sposób oceniamy rozmiar szkody. Chcemy zapewnić odpowiednie działania naprawcze mające na celu zmniejszenie wpływu zdarzeń na finanse. Dzięki temu przestoje maszyn i zakłócenia w prowadzeniu interesów nie będą występować.

  • Nieustanne inwestowanie w umiejętności i nowe technologie zapewnia nam przodujące miejsce w rozwiązaniach innowacyjnych.
  • Regularnie przeprowadzane warsztaty w Centrum Technicznym służą dzieleniu się wiedzą i poprawie świadomości w zakresie świadczonych usług.
  • Ponadto, chętnie korzystamy z możliwości przeprowadzenia warsztatów dla naszych Klientów zainteresowanych zapobieganiem, zmniejszaniem ryzyka, stabilizacją sytuacji oraz odnawianiem sprzętu.
  • Nasze zespoły inżynierów, techników oraz mechaników biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu treści kursów. Chcemy aby były jak najbardziej rzeczowe, dostosowane do potrzeb Klienta oraz uwzględniały nowinki techniczne.

PREWENCJA – ZAPOBIEGANIE SZKODOM


Z doświadczenia wiemy, że wiele firm, które doznały szkód spowodowanych pożarem instalacji elektrycznej, zalaniem, uszkodzeniem rur, czy przeciekaniem dachów, nie wróciło do pełnego zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wykrywanie przecieków, pomiary wilgotności to tylko kilka usług zapobiegających szkodom.

24h infolifnia 24h znajdź oddział Pożar miałeś pożar?