Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Usługi > Usługi dodatkowe > Zespół bezpośredniego reagowania

Szybkie reagowanie jest kluczowe w zmniejszeniu rozmiaru szkody oraz kosztów roszczeń związanych ze szkodliwym działaniem ognia, wody, czy naturalnymi katastrofami.

Nasz Zespół Bezpośredniego Reagowania jest wyposażony i gotowy do działania, zapewniając doprowadzenie nieruchomości do stanu sprzed szkody w najkrótszym możliwym czasie – łagodząc zakłócenia w prowadzeniu interesów oraz chroniąc kapitał inwestycyjny.

W SZYBKI SPOSÓB OCENIAMY ROZMIAR SZKODY, ABY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA NAPRAWCZE MAJĄCE NA CELU ZMNIEJSZENIE WPŁYWU ZDARZENIA NA FINANSE ORAZ PRZESTOJE MASZYN I ZAKŁÓCENIA W PROWADZENIU INTERESÓW.

  • Nieustanne inwestowanie w umiejętności i nowe technologie zapewnia nam przodujące miejsce w rozwiązaniach innowacyjnych;
  • Regularnie przeprowadzane warsztaty w Centrum Technicznym służą dzieleniu się wiedzą i poprawie świadomości w zakresie świadczonych usług;
  • Ponadto, chętnie korzystamy z możliwości przeprowadzenia warsztatów dla naszych Klientów zainteresowanych zapobieganiem, zmniejszaniem ryzyka, stabilizacją sytuacji oraz odnawianiem sprzętu;
  • Nasze zespoły inżynierów, techników oraz mechaników biorą czynny udział w tworzeniu i opiniowaniu treści kursów, aby były jak najbardziej rzeczowe, dostosowane do potrzeb Klienta oraz uwzględniały nowinki techniczne.

PREWENCJA – ZAPOBIEGANIE SZKODOM


Z doświadczenia wiemy, że wiele firm, które doznały szkód spowodowanych pożarem instalacji elektrycznej, zalaniem, uszkodzeniem rur, czy przeciekaniem dachów, nie wróciło do pełnego zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

zobacz więcej

24h infolifnia 24h znajdź oddział Pożar miałeś pożar?