Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Usługi

Pełen zakres oferowanych usług

Usługi firmy Osuszanie24 zostały wypróbowane w każdym z możliwych scenariuszy. Od naprawy pojedynczego uszkodzenia w prywatnej własności, po usuwanie masowych szkód podczas największych światowych katastrof.

Usługi

Nasze rozwiązania tymczasowej kontroli klimatu mogą zostać zastosowane w przeciwdziałaniu korozji w obszarach o wysokiej wilgotności. Osuszanie betonu na wylewkach czy unikanie efektów sezonowej zmienności wilgotności podczas wylewania betonu na podłogi jest dobrym przykładem.

Baza wiedzy uzyskana podczas tak zróżnicowanych warunków możliwa jest do wykorzystania na całym świecie. Bez względu na to czy interesuje państwa osuszanie budynków, odgrzybianie budynków, czyszczenie po pożarze czy jakakolwiek inna z naszych usług. Zapewniamy spójność standardów, szybkość oraz rzetelność i odpowiednią cenę świadczonych usług.

Dodatkowe usługi

BEZPŁATNA OFERTA

Jedną z najważniejszych czynności, które trzeba przeprowadzić tuż po wystąpieniu szkody, jest ocena jej skutków. To właśnie wtedy należy zrobić kalkulację środków potrzebnych do przywrócenia stanu pierwotnego oraz zapotrzebowania na materiały i zasoby ludzkie. Źle przeprowadzona ocena szkód może prowadzić do niedoszacowania kosztów napraw. Również prowadzi do znacznego przedłużenia się terminu oddania pomieszczeń i sprzętów do użytku.

Osuszanie24 podejmie się fachową oceną szkód. Zajmiemy się tym niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania i korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia. Z wysoką precyzją oszacujemy zakres możliwych prac restytucyjnych. Również podamy konieczne środki i czas potrzebny na realizację wszelkich działań naprawczych.

CZYSZCZENIE PO SZKODACH

W momencie wystąpienia szkody zniszczeniu lub uszkodzeniu ulega szereg sprzętów gospodarstwa domowego, elektroniki, a w zakładach przemysłowych niejednokrotnie drogich maszyn. Sytuacji, w których może się to przydarzyć jest wiele, a najniebezpieczniejszymi z nich są powódź i pożar, po których dodatkowo trzeba czyścić całe pomieszczenia.

W Osuszanie24 posiadamy wysokiej klasy fachowców oraz niezbędny sprzęt, aby skutecznie wykonać czyszczenie po pożarze lub powodzi oraz każdym innym incydencie, który spowoduje konieczność wykonania fachowego wyczyszczenia pomieszczeń i sprzętów. W zależności od zastanej sytuacji zlecenie wykonujemy jedną ze znanych nam metod. Wybierając firmę Osuszanie24 możecie być Państwo pewni, że czyszczenie po wszelkiego rodzaju szkodach zostanie przeprowadzone szybko, sprawnie i na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

REGENERACJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Nasi pracownicy podejmą się trudnego zadania regeneracji sprzętu gospodarstwa domowego. Dziś, kiedy większość tego typu urządzeń działa na podstawie wysoce rozwiniętej elektroniki i skomplikowanego oprogramowania, wystarczy niewielka szkoda (szczególnie zalanie), by sprzęt bardzo poważnie uszkodzić. Nasi technicy posiadają jednak odpowiednie narzędzia i umiejętności. W związku z tym mogą odpowiednio oszacować możliwości przywrócenia sprzętu AGD do stanu używalności, a następnie wykonać taką usługę. Korzystają między innymi z innowacyjnych technik czyszczenia ultradźwiękami czy restytucji sprzętu elektrycznego za pomocą suchego lodu (CO2).

WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI DACHÓW

Pracownicy Osuszanie24 zajmują się nie tylko skutkami zalania budynku, ale też zapobieganiu mu. Jedną z najistotniejszych spraw, jaka należy wziąć pod uwagę w kwestii prewencji przed zalaniem jest sprawdzenie szczelności dachu. Nawet jeśli ubytki nie są wielkie i nie spowodują od razu zalania całego pomieszczenia. Regularne przeciekanie dachu może prowadzić do degradacji jego konstrukcji i spowodowania większych szkód w przyszłości. Profesjonalne sprawdzenie szczelności dachu, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, jest w stanie uchronić przed przykrymi skutkami opadów atmosferycznych i w porę zapobiec szkodom z tego wynikłym.

24h infolifnia 24h znajdź oddział Pożar miałeś pożar?