Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Realizacje > Zalanie podczas prac budowlanych Muzeum II Wojny Światowej

Problem do rozwiązania

  • Zapewnienie możliwości wykonywania pozostałych prac budowlanych w terminie.
  • Łączna zalana powierzchnie to około 20 tysięcy m2 muzeum.
  • Zalane pomieszczenia znajdują się 15 m pod powierzchnią gruntu.
  • Osuszanie ponad 6 tysięcy m2 posadzek metodą ciśnieniową.

Przyczyna – trzykrotne zalanie: pierwsze i drugie w wyniku awarii systemu odprowadzania wody opadowej, trzecie w wyniku napłynięcia wód opadowych (deszcz nawalny).

Podjęte działania

  • Instalacja 300 urządzeń.
  • Bieżąca kontrola pracy urządzeń.
  • Usuwanie wody z separatorów.
  • Czas trwania 4 miesięcy.
  • Przywrócenie właściwej wilgotności materiałów budowlanych.
  • Osuszanie przebiegło w sposób umożliwiający dotrzymanie harmonogramu prac budowlanych.

Kontakt

Biura regionalne

Gdańsk

+48 601 647 601

gdansk@osuszanie24.com

Warszawa

+48 601 647 602

warszawa@osuszanie24.com

Śląsk/Małopolska

+48 601 887 647

katowice@osuszanie24.com

Bydgoszcz

+48 601 647 666

bydgoszcz@osuszanie24.com

Agenci

Poznań

+48 601 647 666

poznan@osuszanie24.com

Kraków/Katowice

+48 601 887 647

krakow@osuszanie24.com

katowice@osuszanie24.com

Wrocław

+48 601 647 603

wroclaw@osuszanie24.com

Strona Główna
24h infolifnia 24h znajdź oddział miałeś pożar?