Całodobowy telefon ALARMOWY +48 601 777 000

Zgłaszanie szkód szkody@osuszanie24.com

Osuszanie24 > Realizacje > Szpital, pęknięcie zbiornika z wodą

Podstawowe problemy

  • Woda pod zbrojoną wylewką posadzki.
  • Konieczność zapewnienia ciągłości pracy gabinetów rehabilitacyjnych – demontaż urządzeń w części pomieszczeń w ciągu dnia.
  • Duża powierzchnia zalania ponad 1.000 m2 .
  • Wiele pomieszczeń do osuszenia po zalaniu.
  • Konieczność usunięcia cokołów oraz niektórych płytek w celu możliwości usunięcia wody i wilgoci z posadzek w części dostępnej dla pacjentów.

Wykonane działania

  • Montaż wentylatorów ciśnieniowych, separatorów, osuszaczy i wentylatorów cyrkulacyjnych.
  • Usunięcie wody znajdującej się w przestrzeni izolacyjnej posadzki.
  • Przywrócenie właściwej wilgotności materiału budowlanego.
  • Montaż płytek podłogowych i cokołów które należało usunąć w celu wykonania prac osuszania.

24h infolifnia 24h znajdź oddział Pożar miałeś pożar?